Một tiếng quằn quại với cô giáo, địt nhau nói chuyện tình cảm