Rủ con nhỏ bạn học cùng lớp tranh thủ làm tí rồi đi học